Alopecia areata (även kallad Alopeci) är en sjukdom som visar sig genom håravfall från kroppen. Detta märks tydligast genom att personen med håravfalls sjukdomen tappar hår på huvudet vilket yttrar sig i fläckar där det saknas hår blandat med delar av huvud som är beklätt med hår.

Sjukdomen beror på att immunsystemet som kroppen har styr kroppens hårsäckar till att gå in i en passiv roll med resultat att håret tappar fotfäste och ramlar. Alopecia areata är inte skadlig sjukdom eller en sjukdom som gör ont, men på grund av Alopecia areatas tydliga sympton kan sjukdomen påverka den drabbade personen på andra områden än fysiska. Ur psykologisk synvinkel är sjukdomen komplex då den drabbade kan vara ett barn såväl som en äldre person, även om man tror att en äldre person har det lättare att leva med hårsjukdomen betyder det inte så.

Vad orsakar Alopecia areata

En persons hårsäckar attackeras av immunsystemets vita blodkroppar. Denna attack får en effekt i att hårsäckarna inte producerar hår längre. Medan de vita blodkropparna attackerar hårsäcken så minskar inte själva tillförseln av celler till hårsäcken vilket innebär att om de vita blodkropparna skulle sluta attackera hårsäcken skulle håret växa ut igen.

En person som drabbats av Alopecia areata kan känna det mycket påfrestande att tappa hår vilket kan leda till psykiska problem, dock bör det påpekas att alla fall av Alopecia areata inte leder till total hårlöshet, i vissa fall växer håret ut som vanligt igen.

Vilka behandlingar mot Alopecia areata finns det?

Problemet med dagens behandlingar mot Alopecia areata är att det inte finns någon medicin som helt kan utplåna sjukdomen hos en person som är drabbad. Medicinen som finns mot sjukdomen kan främja en ökad hårväxt, men det underläggande problemet med sjukdomen botas ej.

Det finns alternativa medicinalsystem såsom homeopati som kan nå längre än de mediciner den kommersiella medicinska världen står till erbjudande.

Eftersom läkare och forskare innan 2010 har haft dålig koll på vad som är orsaken till sjukdomen Alopecia areata så finns det i dagsläget ej medicin som helt och hållet kan bota sjukdomen. Vad vetenskapen vet i dagsläget är viss insikt i hur hårsäckarna fungerar, vilket har lett till den medicin som finns i dagsläget. I framtiden kommer det troligtvis finnas medicin som kan bota Alopecia.

 

 
Kommer håret växa ut igen?

Då många blir skräckslagna av tanken att tappa sitt hår och symptomet kan leda till tunga psykiska problem finns det personer med Alopecia areata som gör allt vad de kan för att få tillbaka sitt hår. Detta har lett till mirakelkurer och andra oseriösa metoder som möjligtvis inspireras till användande men främst marknadsförs åt personer som drabbas av viss håravfall men inte Alopecia areata.

Personer som är drabbade av Alopeci får ej glömma att det alltid finns en möjlighet att håret växer ut igen och att de vetenskapliga framstegen för varje dag går framåt.